Distinguished Faculty

 

Academicians of Chinese Academy of Engineering

                   

Luo Pingya             Zhou Shouwei  

   

Distinguished Scholars

 

Zhao Jinzhou 

Liu Qingyou

Guo Jianchun

Zhang Liehui

Li Yun 

Liu Xiangjun

Lin Yuanhua

Wei Bing

Li Yongming 

Duan Ming

Wang Xingzhi

Sheng Jiaping

Guo Xiao

Zhu Xiaohua

Wang  Guorong

Li Xiaoping